තනි ප්රතිඵලයක් පෙන්වනවා

 • ටොන් 1.5 Electric Stacker Forklift XCS-P15

  XCS-P15 යනු ටොන් 1.5 ක බරක් සහිත කුඩා පැලට් ස්ටැකර් ෆෝක්ලිෆ්ට් එකක් වන අතර එය ක්‍රියා කිරීමට පහසු සහ පහසු වේ.

  පැටවීමේ ධාරිතාව: 1500kg
  නිදහස් සෝපාන උස: 120 / 1484 / 1231mm
  උපරිම සෝපාන උස: 2900 / 3400 මි.මී.
  බැටරි වර්ගය: ලිතියම් බැටරි