97 හි 97-97 දර්ශනය පෙන්වන්න

 • ZL50GV ටොන් 5 Mining Wheel Loader

  ZL50GV 5ton mining wheel loader යනු සමාගමේ නවතම හරස් පරම්පරාවේ නිෂ්පාදනය වන අතර එය විදේශීය තාක්ෂණික සම්පත් ආධාරයෙන් සංවර්ධනය කරන ලදී.

  කාර් වර්ගය: ZL50GV
  වර්ගය: ඉදිරිපස පැටවුම
  මෙහෙයුම් බර: 17300 ± 300kg
  ශ්‍රේණිගත බාල්දි ධාරිතාව: 2.5~4.5m³
  ශ්‍රේණිගත පැටවීමේ ධාරිතාව: 5000kg
  උපරිම කඩාවැටීමේ බලය: 175±5kN